PROGRAM RAMOWY

DZIEŃ I

16 września

Drogowskaz dnia:

VIII. Chory szuka dla siebie przestrzeni, w której mógłby się porozumieć z otoczeniem. Tej przestrzeni nie tworzy żadna instytucja, ale ludzie, którzy umieją czytać słowa i gesty tych chorych. Medycyna hospicyjna kształtuje nowe postawy i sposoby bycia  przy umierającym, a co najważniejsze – stawia wysoki próg wymagań dotyczących wewnętrznej kultury. ks. E. Dutkiewicz SAC

11.00-15.00 Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa: konferencja „Sytuacja chorego i jego bliskich w ostatniej fazie choroby otępiennej” – transmisja online konferencji w Warszawie i połączenie z ekspertami w Gdańsku - dla chętnych

12.00-14.30 WARSZTATY

10.00-12.00  Rejestracja dla uczestników warsztatów

11.30-15.00  Bufet kawowy

13.00-15.00  Rejestracja uczestników

14.30-15.30  Lunch

15.30-15.45  Otwarcie konferencji – dr Anna Janowicz

15.45–16.10  Wykład inaugurujący – „Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku” - drogi i rozdroża opieki paliatywnej – dr Aleksandra Modlińska

16.10–17.30  SESJA I - ks. Eugeniusz Dutkiewicz, Dudek, "Chudy", Pallotyn, współzałożyciel OFRH… - jaki był, jak go pamiętam. Moderator: dr Anna Janowicz

17.10-17.40 Dyskusja

17.40-18.00 Nagrody im. ks. E. Dutkiewicza SAC

 

19.00-1.00 Kolacja uroczysta dla uczestników konferencji, po wcześniejszej rezerwacji.

 

DZIEŃ II

17 września

9.00 Msza Św. w intencji ks. E. Dutkiewicza SAC

Drogowskaz dnia:

VII. Oczywiście w ruchu hospicyjnym muszą powstawać coraz sprawniejsze formy opieki, a także różne modele pracy. Trzeba się jednak zastanowić, jak w te organizacyjne struktury wlać niepowtarzalne poświęcenie, które wielokrotnie widzę u naszych hospicjantów. ks. E. Dutkiewicz SAC

9.30-13.00 Bufet kawowy

10.15-10.45 Wykład wprowadzającyDokąd zmierzamy z pacjentem u kresu życia?

10.45-12.00 SESJA II

10.45-11.05 Wyzwania etyczne w opiece - aspekty prawne, dr Leszek Pawłowski

11.05-11.25 Wyzwania w pracy pielęgniarki paliatywno-hospicyjnej, dr Izabela Kaptacz

11.25-11.40 „Zauważ, zrozum, wesprzyj - #podarujurlop” – o wytchnieniu dla opiekunów rodzinnych, dr Anna Janowicz

11.40-11.55 By zostały dobre wspomnienia… O procesie odchodzenia i żałoby z perspektywy rodziny pacjenta i personelu medycznego,  mgr Agnieszka Paczkowska

11.55-12.10 Dyskusja

12.10-12.45 Lunch

12.45-14.50 SESJA III

12.45-13.05 Rozmowa o granicach terapii i celach opieki jako kluczowy element wspólnego podejmowania decyzji, prof. dr hab. Monika Lichodziejewska – Niemierko

13.05-13.25 wykład medyczny

13.25-14.05 wykład medyczny

14.05-14.25 Opieka paliatywna i hospicyjna - standardy organizacyjne i proponowane zmiany 2022r., dr hab. Wojciech Leppert, prof. UMP

14.25-14.40 Dyskusja

14.40-14.50  Zamknięcie konferencji – losowanie nagród

Organizator zastrzega prawo do zmian w programie.