OPŁATA REJESTRACYJNA: 300 zł

Opłata rejestracyjna obejmuje:

- udział w sesjach naukowych,
- szczegółowy program oraz pozostałe materiały konferencyjne,
- certyfikat uczestnictwa,
- poczęstunek podczas przerw na kawę i lunch.

OPŁATY DODATKOWE:

- udział w warsztatach - 50 zł
- udział w kolacji integracyjnej - 100 zł

UWAGA!
Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom konferencji.