TERMIN
16-17.09.2022 r.  UWAGA! KONFERENCJA ODWOŁANA! ZAPRASZAMY W 2023

MIEJSCE KONFERENCJI
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Łąkowa 1-2

ORGANIZATOR
Fundacja Hospicyjna

WSPÓŁORGANIZATOR
Zakład Medycyny Paliatywnej
Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku

PUNKTY EDUKACYJNE

Za uczestnictwo w konferencji przysługuje 13 pkt. edukacyjnych

KOMITET NAUKOWY
Przewodniczące:
prof. dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko
dr n. społ. Anna Janowicz

Członkowie:
ks. prof. dr hab. Piotr Krakowiak SAC
prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert
dr n. med. Aleksandra Modlińska
dr n. med. Leszek Pawłowski
dr n. med. Janusz Wojtacki
dr n. med. Jacek Wierzbowski
mgr Agnieszka Paczkowska
mgr Elżbieta Skowrońska

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodnicząca: mgr Olga Woźniak

Członkowie komitetu organizacyjnego:
mgr Anna Kobylska
mgr Justyna Ziętek
mgr Bogna Filipowicz
mgr Paweł Ryta
mgr Hanna Lesner-Ratajczak
Katarzyna Paluch

 


Udział w Konferencji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, w celu organizacji i realizacji tego wydarzenia. Więcej informacji na ten temat tutaj