III Konferencja Onkologiczno-Paliatywna im. ks. E. Dutkiewicza SAC

Dzień 1 (8 września 2017)

9.00 – 11.45: WARSZTATY

1. Wyzwania zespołu medycznego w zakresie wsparcia emocjonalnego rodzin osób chorych: Agnieszka Paczkowska

2. Jak efektywnie zarządzać swoimi emocjami i wpływać na emocje innych ludzi? Czy musimy reagować jak szympans?: dr Mariola Kosowicz

3. Praktyczne podejście do wsparcia żywieniowego w opiece paliatywnej: lek. med. Jacek Januszczyk

4. Nowoczesne leczenie ran: mgr Aleksandra Sukalowska

5. Dbam o pacjenta, dbam o siebie – jak zachować równowagę emocjonalną w pracy z chorym: Beata Stachowska

 

08.00 – 12.00: Rejestracja uczestników konferencji

12.00 – 12.20: Rozpoczęcie konferencji

12.20 – 13.00: Wykład inauguracyjny: Od wspólnot wolontariuszy inspirowanych "salvifici doloris" do kluczowej roli opieki paliatywno-hospicyjnej w tworzeniu compassionate communities w środowiskach lokalnych: ks. dr hab. Piotr Krakowiak SAC

13.00 – 13.30: Wręczenie Nagród im. Ks. Dutkiewicza SAC dla osób indywidualnych

 

13.30 – 15.30: I SESJA: OPIEKA PALIATYWNA – WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI

13.30 – 13.50: Zrozumieć „mowę” człowieka cierpiącego: prof. Krystyna de Walden-Gałuszko

13.50 – 14.10: Rola ks. E. Dutkiewicza w Krajowej Radzie Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej: prof. Jacek Łuczak

14.10 – 14.30: Instytucja pełnomocnika medycznego - w trosce o dobro pacjenta: dr hab. Piotr Aszyk SJ

14.30 – 15.30: Przerwa na lunch

 

15.30 – 16.30: II SESJA: IDEE A REALIA WSPÓŁCZESNEJ OPIEKI PALIATYWNEJ

15.30 – 15.50: Zespół hospicyjny – płaszczyzny współpracy: dr Aleksandra Modlińska

15.50 – 16.10: Hospicyjna edukacja społeczna – na co dziś kierować uwagę: dr Anna Janowicz

16.10 – 16.30: Wsparcie rodziny chorego: dr Barbara Sikora, dr n. med. Anita Sikora-Szubert

16.30 – 17.00: Dyskusja

18.00 – 19.00:
Uroczysta msza święta

20.30 – 01.00: Kolacja

 

Dzień 2 (9 września 2017)

9.00 – 10.10 I SESJA: PRZYPADKI Z ŻYCIA WZIĘTE

10.10 – 11.00 II SESJA: WSPÓŁPRACA RÓŻNYCH SPECJALNOŚCI MEDYCZNYCH Z OPIEKĄ PALIATYWNĄ
(cz.1)

10.10 – 10.30: Postępowanie w duszności u chorego na zaawansowaną POChP: dr Iwona Damps-Konstańska

10.30 – 10.50: Ból, dializa otrzewnowa i hemodializa: prof. dr hab. Monika Lichodziejewska-Niemierko

10.50 – 11.10: Rola fizjoterapii w opiece paliatywnej: dr Agnieszka Wójcik

11.10 – 11.30: Przerwa na kawę


11.30 – 12.30 III SESJA: LECZENIE BÓLU U PACJENTÓW Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI


11.30 – 11.50: Leczenie bólu przebijającego u chorych z nowotworem: dr Aleksandra Modlińska

11.50 – 12.10: Duchowość i medycyna - współpraca dla skutecznej terapii: dr hab. Małgorzata Krajnik

12.10 – 12.30: Stosowanie silnych opioidów w chorych z bólem nienowotworowym: lek. Andrzej Gryncewicz

12.30 – 12.40: Dyskusja

12.40 – 13.30: Przerwa na lunch


13.30 – 14.40 SESJA IV: SYTUACJE SZCZEGÓLNE W OPIECE PALIATYWNEJ

13.30 – 13.50: Przewidywanie czasu przeżycia - kontrowersje: dr Tomasz Buss

13.50 – 14.10: Dorosły, ale dziecko – hospicjum dla dorosłych czy hospicjum dla dzieci?: lek. Katarzyna Żak-Jasińska

14.10 – 14.30: Czy można "zobaczyć" przyczynę dolegliwości, czyli  PiCASSo (Palliative Care Assessment of Symptoms in Sonography): dr Jakub Wiśniewski

14.30 – 14.40: Dyskusja

14.40 – 14.50: Przerwa


14.50 – 16.00 SESJA V: WSPÓŁPRACA RÓŻNYCH SPECJALNOŚCI MEDYCZNYCH Z OPIEKĄ PALIATYWNĄ (cz.2)

14.50 – 15.10: Opieka paliatywna w skrajnej niewydolności krążenia: prof. dr hab. Marcin Gruchała

15.10 – 15.30: Skuteczność leczenia chorych z niedrożnością przewodu pokarmowego kierowanych do hospicjum
z punktu widzenia chirurga: prof. dr hab. Wiesław Kruszewski

15.30 – 15.50: Wodobrzusze u pacjentów z chorobą nowotworową oczami ginekologa: dr Maciej Stukan

15.50 – 16.00: Dyskusja

16.00: Zakończenie konferencji

16.30 ­– 17.30 Zwiedzanie wystawy stałej w Europejskim Centrum Solidarności (dla chętnych)

17.00 – 18.00: Wizyta w Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC (dla chętnych)

 

Program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

 

Rejestracja