PROGRAM ROBOCZY

Tytuły poszczególnych wykładów oraz wykładowcy w trakcie ustaleń.

Dzień 1
20 maj 2021
X Krajowy Zjazd Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej

Dzień 2
21 maj 2021

9.00–11.00 Rejestracja uczestników11.00–11.15 Otwarcie konferencji
11.15–11.40  Wykład inauguracyjny  

11.40–12.50 SESJA I. OPIEKA NAD DZIECKIEM – PROFESJONALIZM I/A EMOCJE

11.40–12.00 Moi pacjenci i ja. Czyli o misji i stawianiu granic
12.00–12.20 Trudne decyzje - trudne rozmowy
12.20–12.40 Siła ludzi – siła zespołu

12.40–12.50 Dyskusja
12.50–13.40 Przerwa na lunch

13.40–15.20 SESJA II. DZIECKO W OBLICZU CHOROBY I ŻAŁOBY

13.40–14.00 Dziecko w obliczu choroby
14.00-14.20 Wsparcie dzieci w żałobie                    
14.20–14.40 Dorosły pacjent hospicjum dla dzieci - dylematy i wyzwania
14.40–15.10 Rodzeństwo dzieci chorych - bohaterowie drugiego planu
15.10–15.40 Debata
20.00–01.00 Uroczysta kolacja

Dzień 3
22 maj 2021

9.00–10.30 SESJA III.  NOWOCZESNE METODY WSPIERAJĄCE LECZENIE DZIECKA

9.00–9.20 Padaczka lekooporna
9.20–9.40 Temat kardiologiczny
9.40–10.00 Temat żywieniowy
10.00–10.20 Temat fizjoterapeutyczny
10.20-10.30 Dyskusja

10.30–12.00 SESJA IV. CHORE DZIECKO W RODZINIE

10.30–10.50 Opieka wytchnieniowa w Polsce
10.50–11.10 Opiekun rodzinny nie musi być sam
11.10–11.30 Opieka na dzieckiem - opieka nad rodziną
11.30–11.50 Tuż przed narodzinami
11.50–12.00 Dyskusja

12.00–13.00 Przerwa na lunch

13.00–15.30 WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

Szczegółowe informacje w zakładce warsztaty.

 

Organizator zastrzega prawo do zmian w programie.