DZIEŃ 1

25 PAŹDZIERNIKA 2019

9.00–­11.00 Rejestracja uczestników

10.00–11.00 Przerwa kawowa

11.00–11.15 Inauguracja konferencji ­

11.15–11.40 Słowa, gesty, spojrzenia – komunikacja z chorym u kresu życia, wykład inauguracyjny | prof. dr hab. Krystyna de Walden Gałuszko


11.40–12.50 Sesja I. Opiekun rodzinny – partner w opiece czy podopieczny?

                       Moderator: mgr Alicja Stolarczyk

11.40–12.00 Dialog z rodziną chorego w kryzysie |mgr Bożena Winch

12.00–12.15 Opieka wytchnieniowa na świecie | ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK

12.15–12.30 Z dnia na dzień - opiekunka, pielęgniarka, psycholog, i wciąż – córka … | dr Anna Janowicz

12.30–12.40 Geneza i rozwój ruchu opiekunów rodzinnych w Wielkiej Brytanii | mgr Martyna Klimek

12.40–12.50 Dyskusja

12.50–13.40 Przerwa na lunch

 

13.40–15.20 Sesja II. Zespół, społeczność, system – współdziałanie na rzecz osób u
                                      kresu życia.
Moderator: dr Anna Janowicz

13.40–14.00 Dialog w zespole interdyscyplinarnym – superwizja pracy | dr hab. Mariola Kosowicz

14.00–14.20 Dialog w przestrzeni lokalnej – trudność edukacji o śmierci | mgr Agnieszka Paczkowska

14.20–14.40 Możliwości wsparcia chorego i jego bliskich w pracy socjalnej | dr Ros Scott

14.40–15.10 Dialog z instytucjami państwowymi - podsumowanie działań NIK | dr Aleksandra Modlińska  

15.10-15.30 Wyzwania w pracy pielęgniarek w opiece hospicyjno-paliatywnej | mgr Elżbieta Skowrońska

15.30–15.40 Dyskusja

 

17.30–18.30 Msza św., kaplica w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, ul. M. Kopernika 6, Gdańsk

20.00–01.00 Uroczysta kolacja, Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto, ul. Jana Heweliusza 22

            

DZIEŃ 2

26 PAŹDZIERNIKA 2019  

9.00–10.30 Sesja III.  Interdyscyplinarność w opiece – jak budować przestrzeń dialogu?

                      Moderator: lek. med. Andrzej Gryncewicz

9.00–9.20 Idea wczesnego włączania opieki paliatywnej u chorych z przewlekłymi chorobami | dr hab. Wojciech Leppert, prof. UMP

9.20–9.40 Opieka paliatywna w szpitalu - szpitalne zespoły wspierające/komisje etyczne | dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK

9.40–10.00 Dylemat - dialog w zespole, czy warto powoływać konsylia? | dr Leszek Pawłowski

10.00–10.20 Komunikacja fizjoterapeuty z chorym i jego bliskimi | dr Agnieszka Wójcik, dr Anna Pyszora

10.20–10.30 Dyskusja

10.30–10.50 Przerwa kawowa


10.50–12.20 Sesja IV. Przestrzeń dialogu w medycynie – stereotypy i zmiany.

                        Moderator: dr Agnieszka Gorzewska

10.50–11.10 Dializoterapia paliatywna – za i przeciw? | prof. dr hab. Monika Lichodziejewska-Niemierko

11.10–11.30 Polineuropatia – nowe leki i stara praktyka | dr hab. Aleksandra Lemieszek-Kotlińska

11.30–11.50 Morfina jakiej nie znamy | dr Zbigniew Żylicz, prof. UR

11.50–12.10 Chory z bólem przebijającym w domu - czy umiemy pomóc? | dr Aleksandra Modlińska

12.10–12.20 Dyskusja

12.20–13.00 Przerwa na lunch


13.00–15.30 WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE

1. Komunikowanie się z pacjentem w sytuacji zakończenia leczenia przyczynowego. Warsztat dla lekarzy | dr Tomasz Buss, dr Justyna Janiszewska, mgr Anna Wyszadko

2. Jak rozmawiać o trudnych sprawach z chorym i bliskimi? Warsztat dla studentów | mgr Agnieszka Paczkowska

3. Komunikacja z rodziną chorego w kryzysie | mgr Bożena Winch

4. Jak uważność - mindfulness może pomóc osobom, które pomagają innym | mgr Ewa Kaian Kochanowska

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE.

WYKŁADOWCY

dr Tomasz Buss – specjalista medycyny paliatywnej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami pozostającymi pod opieką paliatywną zarówno w hospicjach domowych, jak i stacjonarnych. Prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami, lekarzami specjalizującymi się w medycynie paliatywnej i chorobach wewnętrznych oraz z pielęgniarkami. Był członkiem komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji z zakresu opieki paliatywnej i psychoonkologii. Autor i współautor około 100 publikacji naukowych z zakresu opieki paliatywnej, artykułów badawczych i poglądowych w czasopismach polsko- i anglojęzycznych, rozdziałów w książkach i prac zjazdowych.

dr Agnieszka Gorzewska – doktor nauk medycznych, specjalistka chorób wewnętrznych, chorób płuc i medycyny paliatywnej. Jest asystentką w Klinice Pneumonologii GUMed. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami wydziału lekarskiego w zakresie chorób płuc i medycyny paliatywnej. Doświadczona lekarka zespołów hospicyjnej opieki domowej i stacjonarnej. Obecnie pracuje jako koordynatorka medyczna hospicjum stacjonarnego UCK w Gdańsku, jest również lekarką w hospicjum domowym im. ks. E. Dutkiewicza i hospicjum Caritas w Kartuzach.

lek. med. Andrzej Gryncewicz – lekarz medycyny, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej. Z Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza związany od jego początków w 1983 roku, najpierw jako wolontariusz, obecnie jako kierownik medyczny. Jako pionier ruchu hospicyjnego tworzył podwaliny medycyny paliatywnej w Polsce. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP za wyjątkową pracę na rzecz chorych i ich bliskich.

mgr Justyna Janiszewska – absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistka psychologii klinicznej, psychoonkolog, adiunkt Zakładu Medycyny Paliatywnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów GUMed, wykłada także na kursach podyplomowych i specjalizacyjnych z zakresu psychoonkologii i medycyny paliatywnej. Prowadzi szkolenia i warsztaty zarówno dla osób zmagających się z chorobą, ich opiekunów, jak i personelu zaangażowanego w pracę z pacjentami. Poza pracą dydaktyczną udziela konsultacji psychologicznych pacjentom i ich rodzinom  w ramach poradni onkologicznej i hospicjum.

dr Anna Janowicz – prezes zarządu Fundacji Hospicyjnej Fundacji, pracuje w Instytucie Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Pierwsza w Polsce absolwentka European Palliative Care Academy, międzynarodowej szkoły liderów opieki paliatywno-hospicyjnej. Autorka i współautorka publikacji dotyczących pozamedycznych aspektów opieki u kresu życia, w tym przede wszystkim opieki nieformalnej – wolontariatu i jego koordynacji oraz opiekunów rodzinnych.

mgr Martyna Klimek  – socjolożka, absolwentka wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2019 roku badaczka nieformalnej opieki rodzinnej w Wielkiej Brytanii oraz organizacji wspierających opiekunów rodzinnych. Wolontariuszka organizacji wspomagających osoby starsze w zmniejszaniu izolacji społecznej i poczucia samotności oraz aktywizacji w społecznościach lokalnych w Szkocji.

mgr Ewa Kaian Kochanowska – jedna z pierwszych w Polsce nauczycielek MBSR certyfikowana w Institute for Mindfulness-Based Approaches IMA w Niemczech w 2011 roku, doświadczona nauczycielka relaksacyjnej jogi. Od ponad 20 lat prowadzi własną praktykę uważności, jest wykładowczynią na Uniwersytecie SWPS w Sopocie i we Wrocławiu, autorka książki Uważność. Spokojny umysł, jasne myśli, dobre życie, wiceprezeska Fundacji Rozwoju Mindfulness. Ukończyła liczne kursy pomocy psychologicznej, m.in. roczne szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oraz wprowadzenie do terapii schematów, terapii opartej na mentalizacji MBT, akceptacji i zaangażowania ACT. Uczestniczyła w seminarium dla nauczycieli mindfulness prowadzonym przez Jona Kabat-Zinna w Londynie – „Mindfulness-Based Interventions from the Inside: A Day-Long Laboratory of Practice, Inquiry and Fine-Tuning” oraz Mindfulness Summer School w Oksfordzie prowadzonym przez nauczycieli z Oxford Mindfulness Centre. Obecnie bierze udział w szkoleniu nauczycielskim Terapii Poznawczej Opartej na Uważności MBCT.

dr n. med. Mariola Kosowicz  – psycholog kliniczny, psychoterapeutka. Kieruje Poradnią Psychoonkologii w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W pracy klinicznej specjalizuje się w terapii pacjentów chorych przewlekle. Twórczyni autorskiego programu edukacyjnego dla pacjentów z chorobami onkologicznymi, SM, hemofilią, WZW-C. Autorka wielu prac (artykułów naukowych, popularnonaukowych, rozdziałów, poradników) z zakresu radzenia sobie w chorobach przewlekłych i komunikacji personelu medycznego z osobami chorymi.  Wykładowczyni z zakresu psychoonkologii, komunikacji i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w zawodach medycznych. Bierze aktywny udział w konferencjach naukowych. Członkini Zespołu Języka Medycznego przy Polskiej Akademii Nauk. Członkini Rady Naukowej Fundacji „Tam i z powrotem”,  Fundacji „Szpiczaka” oraz Polskiej Unii Onkologii. Współtwórczyni Programu Edukacji Onkologicznej. W prywatnej praktyce specjalizuje się w terapii depresji i par w kryzysie.

dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK –  specjalistka chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej. Kieruje Katedrą i Zakładem Opieki Paliatywnej UMK, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. Wykładowczyni studiów podyplomowych z psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych bioetyki i prawa medycznego (w poprzednich latach na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w ostatnim roku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie). Współprzewodnicząca i współzałożycielka (razem z ks. prof. Wojciechem Bołozem) Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia. Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie.

ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK – pallotyn, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, teolog, psycholog i pedagog społeczny, Krajowy Duszpasterz Hospicjów. Kierownik Katedry Pracy Socjalnej UMK w Toruniu, ekspert Europejskiej Akademii Opieki Paliatywnej, członek grupy roboczej Global Network for Spirituality and Health (GNSAH). Autor i redaktor kilkunastu książek i wielu recenzowanych artykułów związanych z tematyką paliatywno-hospicyjną, wolontariatem, pracą socjalną, integracją opieki nad osobami u kresu życia i włączania opiekunów rodzinnych i społeczności lokalnych do opieki w projekcie Compassionate Communities.

dr hab. Aleksandra Lemieszek-Kotlińska – specjalistka chorób wewnętrznych, chorób płuc i medycyny paliatywnej. Autorka ponad 200 publikacji oraz wystąpień konferencyjnych poświęconych opiece paliatywnej, edukacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, leczeniu bólu oraz polifarmakoterapii u chorych w opiece paliatywnej. Członkini wielu towarzystw i organizacji, w tym m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu, Międzynarodowego Towarzystwa Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej, Europejskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej.

dr hab. Wojciech Leppert, prof. UMP – pracuje w Klinice Opieki Paliatywnej oraz w Katedrze i Klinice Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik Poradni Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Domowego NZOZ „Medyk” w Poznaniu. W 2017 r. pełnił obowiązki Kierownika Zakładu Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Redaktor Naczelny czasopisma „Palliative Medicine in Practice”. Pełni funkcje prezesa Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Aleksandra Lewińskiego i Antoniny Mazur, sekretarza Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i Stowarzyszenia Rozwijania Opieki Paliatywnej w Europie Środkowo-Wschodniej (ECEPT). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, międzynarodowych towarzystw naukowych: Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej (EAPC), Międzynarodowego Towarzystwa Wspierającego w Chorobie Nowotworowej (MASCC), Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (IASP) i Międzynarodowego Towarzystwa Psychoonkologicznego (IPOS).

prof. dr hab. Monika Lichodziejewska-Niemierko – specjalistka z zakresu chorób wewnętrznych, nefrologii i hipertensjologii. Kieruje Zakładem Medycyny Paliatywnej, Katedry Medycyny Rodzinnej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest ordynatorem Oddziału Dializy Otrzewnowej, Katedry i Kliniki Nefrologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Przewodnicząca Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego ds. Dializoterapii Otrzewnowej, wiceprezydent Europejskiego Towarzystwa Dializy Otrzewnowej i członek Zarządu International Society for Peritoneal Dialysis, w których działa na rzecz poprawy jakości życia i kresu życia chorych ze schyłkową niewydolnością nerek oraz Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia. Autorka ponad 200 publikacji naukowych.

mgr Ewelina Łęgowska – z wykształcenia jest fizykiem medycznym. Laureatka Ogólnopolskiego konkursu „8 Wspaniałych” z 2011 roku. Od 9 lat wolontariuszka w Fundacji Hospicyjnej, gdzie zajmuje się m.in. Świetlicą dla Dzieci Osieroconych i koordynuje wolontariat w placówkach edukacyjnych, w których jest nauczycielką (Sopockie Szkoły Autonomiczne i International School of Gdańsk). Od 2018 roku doktorantka prestiżowych studiów doktoranckich na Academia Copernicana. Słuchaczka 5. edycji EUPCA.

dr Aleksandra Modlińska – doktor nauk medycznych, specjalistka chorób wewnętrznych, medycyny paliatywnej i diabetologii. Od ponad 20 lat związana z Zakładem Medycyny Paliatywnej GUMed. Doświadczona lekarka zespołów hospicyjnej opieki domowej i stacjonarnej, kierownik medyczny w Domu Hospicyjnym Caritas im. św. Józefa w Sopocie oraz konsultant wojewódzka w zakresie medycyny paliatywnej w województwie pomorskim. Odznaczona Medalem Prezydenta Miasta Gdańska za pracę na rzecz przewlekle chorych, laureatka nagrody Profesjonaliści Forbesa 2013 w kategorii zawody zaufania publicznego oraz Wyróżnienia Specjalnego Caritas za wolontaryjną działalność w Kenii. Wyróżniona przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku nagrodą im. Aleksandry Gabrysiak. Autorka wielu publikacji naukowych, redaktorka i współautorka podręczników dla studentów i wolontariuszy, organizatorka kształcenia przed- i podyplomowego w dziedzinie medycyny paliatywnej, promotorka i recenzentka prac.

mgr Agnieszka Paczkowska – psycholog, specjalistka psychologii klinicznej, trenerka warsztatów umiejętności psychospołecznych, certyfikowana psychoonkolog, kierowniczka ds. edukacji i pomocy psychologicznej w Fundacji Hospicyjnej. Od 2004 roku pracuje w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku i Fundacji Hospicyjnej. W swojej pracy korzysta z elementów terapii Gestalt, racjonalnej terapii zachowania, terapii simontonowskiej i skoncentrowanej na rozwiązaniu. Prowadzi szkolenia na temat komunikacji z chorym w trójmiejskich uniwersytetach, spotkania dla osób w żałobie, dla chorych, ich rodzin i wolontariuszy. Autorka publikacji o tematyce paliatywno-hospicyjnej. Współtwórczyni pierwszego w Polsce kompleksowego programu wsparcia dzieci i młodzieży w żałobie „Tumbo Pomaga” Fundacji Hospicyjnej.

dr Leszek Pawłowski – prawnik, adiunkt w Zakładzie Medycyny Paliatywnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w zakresie prawa medycznego, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz wolontariatu w ochronie zdrowia. Jest członkiem Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia,  EAPC Task Force on Volunteering in Hospice and Palliative Care oraz należy do Rady Naukowej czasopisma „Palliative Medicine in Practice”. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w ochronie zdrowia, w tym z: Fundacją Hospicyjną, Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, Polskim Towarzystwem Psychoonkologicznym oraz Infolinią Onkologiczną. Jest autorem lub współautorem ponad 80 prac naukowych i popularnonaukowych, dotyczących prawa ochrony zdrowia, wolontariatu oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej. Prowadzi zajęcia z medycyny paliatywnej i prawa medycznego dla studentów studiów medycznych, uczestniczy w kształceniu podyplomowym lekarzy, a także jest wykładowcą na kursach dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu.

dr Anna Pyszora – doktor nauk o zdrowiu, fizjoterapeutka, specjalistka w dziedzinie fizjoterapii, dyplomowana terapeutka PNF oraz NDT Bobath dla dorosłych. Asystentka w Katedrze i Zakładzie Opieki Paliatywnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, fizjoterapeutka w zespole opieki domowej Hospicjum im. ks. J. Popiełuszki i w Ośrodku Wentylacji Domowej w Bydgoszczy. Wykładowczyni kursów CMKP dla lekarzy i pielęgniarek specjalizujących się w medycynie paliatywnej. Współautorka pierwszej w Polsce książki Fizjoterapia w opiece paliatywnej, omawiającej problematykę fizjoterapii chorych objętych opieką paliatywną, autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów z zakresu onkologii oraz medycyny paliatywnej.

dr Ros Scott – początkowo pracowała przez kilka lat jako radioterapeutka, a następnie zajęła się koordynowaniem pracy wolontariuszy w hospicjach dla dzieci i dorosłych.  Obecnie jest badaczką i konsultantką w dziedzinie wolontariatu i osierocenia, a także honorowym pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Dundee. Jest krajową i międzynarodową prezenterką w swojej dziedzinie z ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu wolontariuszami w hospicjum i opiece paliatywnej. Autorką i redaktorka wielu publikacji. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia: rola i wpływ wolontariatu w opiece paliatywno-hospicyjnej, proces żałoby, etyka wolontariatu i koordynowanie wolontariatu. Pasjonuje się wolontariatem, od wielu lat sama jest wolontariuszką. Jest współprzewodniczącą Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Opieki Paliatywnej (European Association for Palliative Care Task Force on Volunteering), wiceprzewodniczącą Cruse Bereavement Care Scotland, członkinią Szkockiego Komitetu Doradczego. W 2013 roku otrzymała nagrodę za całokształt osiągnięć pracy na rzecz wolontariatu opieki paliatywno-hospicyjnej.

mgr Elżbieta Skowrońska – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece paliatywnej, naczelna pielęgniarka w Hospicjum im. ks. E Dutkiewicza SAC W Gdańsku, z którym jest związana od ponad 30 lat. Członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i konsultant wojewódzka w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece paliatywnej. Prowadzi zajęcia z zakresu opieki nad osobami u kresu życia dla pracowników służby zdrowia. Za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia otrzymała Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP.

mgr Alicja Stolarczyk – w latach 20112016 prezes Fundacji Hospicyjnej, do której trafiła w 2004 roku jako wolontariuszka. Pomysłodawczyni unikatowej na rynku polskim serii „Biblioteka Fundacji Hospicyjnej”. Współredaktorka, a za czasów swojej prezesury redaktor naczelna ogólnopolskiego kwartalnika „Hospicjum to też Życie”. Inicjatorka programu wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w żałobie „Tumbo Pomaga”, a także opiekunka serii „Bajka Plasterek”  bajek terapeutycznych dla najmłodszych żałobników. Zaangażowana w mobilizację lokalnego środowiska do pomagania podopiecznym Fundacji. Jednym z jej pomysłów jest prestiżowy charytatywny Bal z Sercem, a kolejnym budowa Centrum Opieki Wyręczającej, ośrodka zapewniającego dzieciom i dorosłym pobyt dzienny lub stacjonarny.

prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko – lekarka, specjalistka  z zakresu psychiatrii i medycyny paliatywnej, certyfikowana psychoonkolog i superwizorka psychoonkologii, wieloletnia pracownica Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Konsultant krajowa w dziedzinie medycyny paliatywnej. Aktywnie działa jako psychoonkolog w Wojewódzkim Centrum Onkologii. Współzałożycielka Infolinii Onkologicznej. Wielokrotnie prezentowała swoje prace z zakresu psychoonkologii podczas zjazdów krajowych Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz zagranicznych International Psycho-Oncology Society (IPOS). Jest autorką 125 publikacji, w tym 9 książek dotyczących problematyki jakości życia i jakości opieki paliatywnej, a także problemów psychoonkologicznych chorych i ich rodzin oraz pracowników medycznych, zaangażowanych w opiekę nad chorymi onkologicznie.

mgr Bożena Winch – psycholożka, psychoterapeutka. Certyfikowana terapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, terapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, trenerka Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Współtworzyła i współorganizowała Krajową Szkołę Psychoonkologii przy Polskim Towarzystwie Psychoonkologicznym. Jest psychoonkolożką i superwizorką psychoonkologiczną. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną, w tym także pacjentów chorych onkologicznie i ich rodziny. Prowadzi superwizję indywidualną (terapia indywidualna, rodzinna, małżeńska) i dla zespołów (m.in dla psychologów pracujących w oddziałach onkologicznych dla dorosłych i dla dzieci, dla psychologów pracujących w hospicjach dla dorosłych, dla zespołu psychologów Towarzystwa Pomocy Młodzieży). Od lat zajmuje się przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń dla psychologów, lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności.

dr Agnieszka Wójcik – doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalistka w dziedzinie fizjoterapii, nauczycielka komunikacji klinicznej, psychoonkolog. Zawodowo od wielu lat związana z opieką paliatywną przy Fundacji Hospicjum Onkologiczne w Warszawie. Pracuje jako fizjoterapeutka w ośrodku OncoMedica Centrum Rehabilitacji w Warszawie, wykłada w Katedrze Fizjoterapii Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie. Wykładowczyni kursów doskonalących studiów podyplomowych w CMKP dla lekarzy i pielęgniarek specjalizujących się w onkologii i medycynie paliatywnej. Współautorka pierwszej w Polsce książki Fizjoterapia w opiece paliatywnej, omawiającej problematykę fizjoterapii chorych objętych opieką paliatywną, autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów książek z zakresu onkologii oraz medycyny paliatywnej.

mgr Anna Wyszadko - psycholog z doświadczeniem w pracy z osobami przewlekłe chorującymi, z ograniczoną z różnych powodów sprawnością, również u kresu życia, ich bliskich, a także osób przechodzących przez kryzys lub czas zmian w swoim życiu. Asystentka w Zakładzie Medycyny Paliatywnej GUMed, psychoterapeutka.

dr n. med. Zbigniew Żylicz, prof. UR – absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Po studiach wyjechał wraz z rodziną do Holandii, gdzie specjalizował się w chorobach wewnętrznych, onkologii medycznej, farmakologii klinicznej i geriatrii. Od 1994 roku inicjator i dyrektor medyczny jednego z pierwszych hospicjów w Holandii: Hospicjum Rozenheuvel w Rozendaal. W latach 2005-2011 roku był dyrektorem medycznym Dove House Hospice w Hull w Anglii. W latach 2011-2017 roku mieszkał i pracował w Bazylei (Szwajcaria) jako specjalista medycyny paliatywnej w Palliativzentrum Hildegrad i był konsultantem medycyny paliatywnej w szpitalu uniwersyteckim w Bazylei. Autor, współautor lub redaktor 3 książek, ponad 50 rozdziałów w książkach naukowych i podręcznikach, ponad 150 artykułów naukowych i edukacyjnych. W 2006 roku odznaczony przez Królową Holandii Beatrix Krzyżem Oficerskim Oranje Nassau. Od 2017 na emeryturze w Holandii.