DZIEŃ 1

25 PAŹDZIERNIKA 2019

9.00–­11.00 Rejestracja uczestników

10.00–11.00 Przerwa kawowa

11.00–11.15 Inauguracja konferencji ­

11.15–11.40 Słowa, gesty, spojrzenia – komunikacja z chorym u kresu życia, wykład inauguracyjny | prof. dr hab. Krystyna de Walden Gałuszko


11.40–12.50 Sesja I. Opiekun rodzinny – partner w opiece czy podopieczny?

                       Moderator: mgr Alicja Stolarczyk

11.40–12.00 Dialog z rodziną chorego w kryzysie |mgr Bożena Winch

12.00–12.15 Opieka wytchnieniowa na świecie | ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK

12.15–12.30 Z dnia na dzień - opiekunka, pielęgniarka, psycholog, i wciąż – córka … | dr Anna Janowicz

12.30–12.40 Geneza i rozwój ruchu opiekunów rodzinnych w Wielkiej Brytanii | mgr Martyna Klimek

12.40–12.50 Dyskusja

12.50–13.40 Przerwa na lunch

 

13.40–15.20 Sesja II. Zespół, społeczność, system – współdziałanie na rzecz osób u
                                      kresu życia.
Moderator: dr Anna Janowicz

13.40–14.00 Dialog w zespole interdyscyplinarnym – superwizja pracy | dr hab. Mariola Kosowicz

14.00–14.20 Dialog w przestrzeni lokalnej – trudność edukacji o śmierci | mgr Agnieszka Paczkowska

14.20–14.40 Możliwości wsparcia chorego i jego bliskich w pracy socjalnej | dr Ros Scott

14.40–15.10 Dialog z instytucjami państwowymi - podsumowanie działań NIK | dr Aleksandra Modlińska  

15.10-15.30 Wyzwania w pracy pielęgniarek w opiece hospicyjno-paliatywnej | mgr Elżbieta Skowrońska

15.30–15.40 Dyskusja

 

17.30–18.30 Msza św., kaplica w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, ul. M. Kopernika 6, Gdańsk

20.00–01.00 Uroczysta kolacja, Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto, ul. Jana Heweliusza 22

            

DZIEŃ 2

26 PAŹDZIERNIKA 2019  

9.00–10.30 Sesja III.  Interdyscyplinarność w opiece – jak budować przestrzeń dialogu?

                      Moderator: lek. med. Andrzej Gryncewicz

9.00–9.20 Idea wczesnego włączania opieki paliatywnej u chorych z przewlekłymi chorobami | dr hab. Wojciech Leppert, prof. UMP

9.20–9.40 Opieka paliatywna w szpitalu - szpitalne zespoły wspierające/komisje etyczne | dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK

9.40–10.00 Dylemat - dialog w zespole, czy warto powoływać konsylia? | dr Leszek Pawłowski

10.00–10.20 Komunikacja fizjoterapeuty z chorym i jego bliskimi | dr Agnieszka Wójcik, dr Anna Pyszora

10.20–10.30 Dyskusja

10.30–10.50 Przerwa kawowa


10.50–12.20 Sesja IV. Przestrzeń dialogu w medycynie – stereotypy i zmiany.

                        Moderator: dr Agnieszka Gorzewska

10.50–11.10 Dializoterapia paliatywna – za i przeciw? | prof. dr hab. Monika Lichodziejewska-Niemierko

11.10–11.30 Polineuropatia – nowe leki i stara praktyka | dr hab. Aleksandra Lemieszek-Kotlińska

11.30–11.50 Morfina jakiej nie znamy | dr Zbigniew Żylicz, prof. UR

11.50–12.10 wykład w trakcie potwierdzenia

12.10–12.20 Dyskusja

12.20–13.00 Przerwa na lunch


13.00–15.30 WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE

1. Komunikowanie się z pacjentem w sytuacji zakończenia leczenia przyczynowego. Warsztat dla lekarzy | dr Tomasz Buss, dr Justyna Janiszewska, mgr Anna Wyszadko

2. Jak rozmawiać o trudnych sprawach z chorym i bliskimi? Warsztat dla studentów | mgr Agnieszka Paczkowska

3. Komunikacja z rodziną chorego w kryzysie | mgr Bożena Winch

4. Mindfulness w codzienności czyli jak zadbać o siebie w pracy | mgr Ewa Kaian Kochanowska

 

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE.