Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszamy do Gdańska na konferencję, podczas której całą naszą uwagę skupimy na szczególnych podopiecznych hospicyjnych. Szczególnych ze względu na wiek, rodzaje chorób, czas ich trwania i przebieg oraz związane z nimi dylematy, kryzysy i wyzwania. Opieka nad każdą osobą bezbronną w swym cierpieniu i niesamodzielności jest zadaniem wymagającym. Poziom trudności jest wyższy, gdy podmiotem opieki jest dziecko. Doświadczenia opieki hospicyjnej pokazują, jak wielkie znaczenie ma siła, której źródłem są ludzie wspólnie się o to dziecko troszczący. By miała ona tę swoją moc, bardzo ważne jest wsparcie, które dają sobie nawzajem członkowie interdyscyplinarnych zespołów opiekuńczych, wsparcie, które od tych zespołów otrzymują rodziny, dobra współpraca różnych osób i instytucji, ale również umiejętność dbania o siebie każdego, kto w opiekę nad dzieckiem jest zaangażowany.

Celem konferencyjnych wykładów, warsztatów oraz dyskusji będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytania o to jak zadbać o tę współpracę, wsparcie i siłę w codziennej praktyce, jak poradzić sobie w sytuacjach szczególnie trudnych, ale także pytania o nowe możliwości i metody, które mogą wzbogacić formy opieki nad podopiecznymi hospicjów dla dzieci.

Zapraszamy do rozmów, wymiany doświadczeń i inspiracji. Do podzielenia się siłą ludzi, których łączy idea hospicyjnej opieki nad dziećmi.

Do zobaczenia w maju w Gdańsku!

Anna Janowicz, Prezes Fundacji Hospicyjnej