Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy i Koleżanki

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w III Konferencji Onkologiczno-Paliatywnej im. ks. E. Dutkiewicza SAC, która odbędzie się w dniach 8-9 września 2017 roku w Gdańsku.  

Tegoroczna edycja będzie w szczególny sposób dedykowana współtwórcy polskiego ruchu hospicyjnego ks. Eugeniuszowi Dutkiewiczowi, którego 15. rocznica śmierci przypada we wrześniu. Dwudniowe spotkanie stanie się więc okazją do refleksji nad dotychczasowym rozwojem ruchu paliatywno-hospicyjnego w Polsce i bogactwem jego doświadczeń, a jednocześnie do dyskusji o współczesnej sytuacji i stojących przed nami wyzwaniach. Takiemu twórczemu połączeniu historii z teraźniejszością i przyszłością będzie z pewnością sprzyjała atmosfera Europejskiego Centrum Solidarności - miejsca, w którym konferencja zostanie zorganizowana.

W ramach konferencji odbędą się warsztaty oraz wykłady specjalistów z całej Polski poświęcone różnym aspektom codziennej, interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą, zagrażającą życiu. Tematem przewodnim tego naukowego spotkania ma być zawarte w podtytule konferencji hasło „Opieka zintegrowana-hospicyjne drogowskazy”.

Jak zawsze liczymy na Państwa obecność i aktywny udział w proponowanych w ramach konferencji wydarzeniach. Szczegółowe informacje na ich temat przekażemy już wkrótce.


Z wyrazami szacunku i nadzieją na spotkanie,
Dr Anna Janowicz – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Dr n. med. Tomasz Buss – Przewodniczący Komitetu Naukowego

 

Zaproszenie Krajowego Duszpasterza Hospicjów - ks. Piotra Krakowiaka

Rejestracja